Respekterer du andre?

Selvfølgelig gjør du det! Det er vel ingen som vil svare nei på dette spørsmålet. Men har du noen gang reflektert over hva det egentlig innebærer å respektere andre? Om noen er uenig med deg, hva gjør du da? Forteller du dem din sannhet og sier at det de sier er feil? Eller tenker du [...]