Leverkaker, næringsrikt og godt

Jeg er veldig opptatt av ren mat og at alle skal behandles med respekt, også dyrene vi spiser. Derfor mener jeg at når vi først slakter et dyr så skal vi spise hele dyret og ikke bare den magre, næringsfattige biffen. Generasjonene før oss var mye flinkere til dette. De hadde respekt både for jorda [...]